Актуални Новини, Новини

МАЩАБНА АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА

Екипа по АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Днес, 24.03.2022 година, в рамките на Териториално поделение на Държавно горско стопанство „Говежда“, 23 – ма ученици от 11.б клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ с ръководител Виктория Богданова, заедно с 15 горски служители от ДГС „Говежда“ и РДГ – Берковица, организираха масово залесяване с местоположение отдел 176-7.

Теренът е „голина“ в землището на с. Гаврил Геново. Голината е лесопригодна площ, която до момента не е била залесена. На площ от 1 хектар днес ще бъдат засадени 4100 фиданки акация. Мястото е типично за растежа на акацията и се прави с цел стабилизиране на увредените почви.
Мащабната акция е част от инициативите с участие на ЛПГ – Берковица във връзка с предстоящата седмица на гората, която по традиция се провежда през първата седмица на април.