Актуални Новини

МБАЛ- БЕРКОВИЦА Е В СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В ТРУДНОДОСТЪПНИ И/ИЛИ ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА СУБСИДИРАНЕ

Всяка година НСОРБ подготвя и представя в МЗ списък на общински болници в труднодостъпни и\или отдалечени райони, отговарящи на определени критерии, в съответствие с чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Тази година отново има заделен ресурс в бюджета на Министерството на здравеопазването за подкрепа на такива лечебни заведения. Практиката показва, че е наложително подписването на договорите по методиката за субсидиране да бъде в началото на годината с цел обезпечаване на медицинската дейност. Затова на заседанието през януари Управителният съвет утвърди кртерии и списъка на болнеците в труднодостъпни и\или отдалечени райони, които подлежат на подпомагане през 2018 г. Болницата в Берковица попада в този списък с още 65 други болници, сред които Белоградчик, Козлодуй, Мездра и др.