Здравеопазване

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 БЕРКОВИЦА ЕООД гр.БЕРКОВИЦА

Адрес: гр. Берковица, 3500
ул, „Александровска“ №65
тел.0953/99711 и 0953/88605
Е-mail: mceli@abv.bg
Управител : Д-р Малвина Павлова

Медицински център 1 – Берковица ЕООД предлага специализирана извънболнична медицинска помощ с предмет на дейност: Дейност на лекари специалисти.
Здравното заведение функционира на основание сключен договор с НЗОК.
Медицински център 1 ЕООД извършва специализирани медицински услуги и високоспециализирани дейности с 8 специалисти: вътрешни болести, кардиология, хирургия, очни болести, нервни болести, детски болести, УНГ.
В Медицински център има изградена Лекарска консултативна комисия – обща, която издава болнични листове, медицински удостоверения, протоколи за ТЕЛК;
Кабинетите са оборудвани с необходимата апаратура, съгласно изискванията на здравната каса и медицинските стандарти. Обслужват се от общи манипулационни.