Актуални Новини

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ОДОБРИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

85914cd793ba1dedc678b81cdccb9381С Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. бяха одобрени 111 302 лева за укрепващо съоръжение водосток с. Слатина. Средствата са допълнителни разходи /трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 раздел II, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет на РБ за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване последиците от бедствия/. Община Берковица по възможно най-бързия начин и в най-кратки срокове изготви и внесе в Междуведомствена комисия протоколите с описите на причинените щети от поройните дъждове на 4 септември 2014 г.

На свое заседание комисията прие и одобри изисканите необходими разходи за разплащане по дейности спасителни и неотложно аварийно- възстановителни работи за ликвидиране на последиците от обилните валежи от дъжд. С постановление № 367 от 6 ноември 2014 г. са одобрени средства за:
– Възстановяване на подпорна стена на р. „Берковска река“ ул. Елин Пелин – 24 852 лв.
– Аварийно възстановяване на ул. „Стефан Караджа“ с. Бързия – 27 267 лв.
– Ремонт на покрива на сградата на ЦДГ „Червена шапчица“ с. Боровци – 30 267 лв.
– Разплащане разходи за аварийно възстановяване на ул. „Шабовица“ – 48 026 лв.
– Неотложни аварийно-възстановителни работи за временни диги, укрепване на критични участъци и разчистване около мостове – 81 448 лв.