Актуални Новини, Новини

МЕЖДУНАРОДЕНИЯТ  ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА” ОТНОВО НА БЕРКОВСКА СЦЕНА

След като възстанови фестивалът „Лачени обувки“ , кметът на Община Берковица Радослав Найденов насочи работата на екипа си към подготовката и провеждането на Международният фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“. Той ще се проведе на 7 и 8 септември 2024 г. в Берковица. Организатори на фестивала са Община Берковица и Народно читалище “Иван Вазов 1872”.

Целта на фолклорния фестивал е да възроди своя облик на достоен пазител на българското нематериално културно наследство, съхранявайки и популяризирайки българския фолклор в регионален, национален и международен аспект.

Право на участие имат всички самодейни, танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения.

Всички групи и състави  е необходимо да изпратят заявка за участие най-късно до 31 август 2024 година.

РАЗДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Фолклорно танцово изкуство – 07.06. 2024 г.

2. Народно пеене – 08.06. 2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Фестивалът има конкурсен характер.
 Художествените ръководители сами определят програмите за участие.
Финансовите разходи са за сметка на участниците.
Таксата за един участник е 5 лв.

Пълната програма ще бъде изготвена след обработването на заявките и ще бъде изпратена на посочения е-mail.        

ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:

3500 Град Берковица
Обл. Монтана
пл. ”Йордан Радичков” № 4
Общинска  администрация
ТЕЛ: 0953 / 89 144, 0953/89151
GSM: 0886853438, 083322644
e-mail : ob@berkovitsa.com