Актуални Новини

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Започна подготовката на Международния фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, който ще се проведе на 5 и 6 септември 2015 г. в Берковица. Организатори на фестивала са Община Берковица и Народно читалище “Иван Вазов 1872”. Целта на събитието е популяризиране на българския фолклор- градски, автентичен и обработен.

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

Разделите за участие са:

1. Градски фолклор – стари градски песни, показ на градски костюми;

2. Духови, жанрови и сватбарски оркестри;

3. Фолклорно танцово изкуство;

4. Народни песни;

5. Народни обичаи, легенди, гатанки;

6. Показ на народни носии;

7. Фолклор на етнически групи;

8. Обработен фолклор.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Художествените ръководители сами определят програмите за участие.

2. Желателно е изпълненията да включват песни, мелодии, хора и танци, които са характерни за фолклорната област, регион или селище.

3. Времетраене:

– вокални групи и индивидуални изпълнители – 2 песни;

– танцови формации – до 15 минути;

– разказвачи и свирачи – до 10 минути;

– показ на обичаи – до 15 минути.
4. В сборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички фолклорни музикално-сценични и танцови жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност.

ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ   ПЕЕ И ТАНЦУВА” –  БЕРКОВИЦА
5 – 6 септември 2015 г.

05. 09. 2015 г.
ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

06. 09. 2015 г.
ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ВСИЧКИ ГРУПИ И СЪСТАВИ  Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 14 АВГУСТ 2015 ГОДИНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.
ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ ИЗГОТВЕНА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕНА НА ПОСОЧЕНИЯ В ТАЛОНА ЗА УЧАСТИЕ Е-MAIL.
ФИНАНСОВИТЕ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ  ЕДНО ХРАНЕНЕ В ДЕНЯ НА УЧАСТИЕТО.

ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:

3500 Град Берковица
Обл. Монтана
пл. ”Йордан Радичков” № 4
Общинска  администрация
ТЕЛ: 0953 / 89 144
GSM: 0886853438
ФАКС:   0953 / 88 405
e-mail : ob@berkovitsa.com