Актуални Новини

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Фестивалът „Балканът пее и танцува”  ще се проведе на 8 и 9 септември 2012 г. Организатори са община Берковица и НЧ „Иван Вазов 1872”. Целта на проявата е популяризиране на българския фолклор – градски, автентичен и обработен.

РАЗДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Градски фолклор – стари градски песни, показ на градски костюми;

 2. Духови, жанрови  и  сватбарски оркестри;

 3. Фолклорно танцово изкуство;

 4. Народни песни;

 5. Народни обичаи, легенди, гатанки;

 6. Показ на народни  носии;    

 7. Фолклор на етнически групи;

 8. Обработен фолклор.

ПРОГРАМА:

08. 09. 2012 г.

ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Автентичен, обработен и градски фолклор

09. 09. 2012 г.

ДЕФИЛЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

АВТЕНТИЧЕН  И   ОБРАБОТЕН  ФОЛКЛОР. ОРКЕСТРОВА МУЗИКА, ПОКАЗ НА  НАРОДНИ  НОСИИ

            Всички групи и състави  е необходимо да изпратят най-късно до 17 август 2012 година заявка за участие. 

За справки и контакти:

3500 Град Берковица

Обл. Монтана

пл. ”Йордан Радичков” № 4

Общинска  администрация

ТЕЛ:      0953 / 88 503

GSM:      0886853438, 0888501383

ФАКС:   0953 / 88 405

e-mail : ob@berkovitsa.bg

 

 

 

Вашият коментар