Актуални Новини

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

3500 гр.Берковица, ул. „Антон Страшимиров” №2

 

Във връзка със настъпването на отоплителния сезон и предотвратяването на инциденти при използване на отоплителни и електронагревателни уреди, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица, напомняме някои от основните правила при експлоатацията им:

  1. ОБЩИ ПРАВИЛА:

–          Всички отоплителни и електронагревателни уреди трябва да се експлоатират на разстояния до съседни горими предмети не по-малко от 50см., или на друго безопасно разстояние указано в инструкцията на производителя!

–          Отоплителни уреди се използват, като се монтират само върху негорима основа.

–          Забранява се сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху/или в близост на отоплителните уреди;

  1. ПРИ ПЕЧКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

–          Под печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.;

–          Ако печката ви гори трудно и „връща” дим в помещението, най-вероятно става въпрос за натрупани сажди в комина и кюнците, поради което е необходимо същите незабавно да се почистят! Опасността от „връщането” на дима в стаята, се крие не само в това, че може да възникне пожар, но и в това да се задушат пребиваващите хора – особено през нощта, когато спят. Суровата /мокра/ дървесина гори трудно /„непълно горене”/ и отделя голямо количество въглероден окис /СО/, който е без мирис и попадайки в помещенията води до задушаване!

–          Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно се измажат, а прогорелите кюнци на печките да се подменят с нови. Кюнците трябва да са стабилно укрепени!

–          При почистването на отоплителните печки, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци!

–          След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им;

–          Не се допуска разпалването на печки на твърдо гориво с леснозапалими и горими течности – бензин, нафта и други подобни. При изливане на подобна течност в затворения обем на горивната камера на печката /преди да бъде запалена/, част от горивото се изпарява и образува взривоопасна смес в това затворено пространство! При поднасяне на източник на възпламеняване се получава взрив! Ако пък вече сте я запалили и искате „да се разгори”, при изливане на горимата течност, може да пламне и съдът в ръката Ви и да предизвикате пожар в помещението!

ВНИМАНИЕ:

–          Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация!

–          Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

–          Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

–          При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

 

 

 

От Ръководството на РСПБЗН