Актуални Новини

МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗАЕТОСТТА ПО РЕГИОНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

С цел по-добра информираност на  инвеститорите предостовяме в синтезиран вид мерките и стимулите за насърчаване на инвестициите по региони, както и възможностите за стимулиране на заетостта, регламентирани в действащото законодателство в Република България.

ПИСМО РД-39-771 /17.06.2014 г./