Актуални Новини

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

С решение на ОИК-Берковица е определена Секция №120200004 с адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 /Пенсионерският клуб/ за секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването. Осигурено е място за паркиране на автомобилите на избирателите  с увреждания до посочената сграда.  Същата е снабдена с рампа за инвалиди и указателни табели.

Телефони за заявки за помощ в изборния ден – 27.10.2019 г. :

Тел. 0953/89101  –  общинска администрация Берковица, пл.„Й.Радичков”№4

Тел. 0953/88404  – общинска администрация Берковица, пл. „Й.Радичков”№4

Със заповед на ВрИД Кмет на Община Берковица Ася Велиславова е образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Берковица за произвеждане на избори за  общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Нейната номерация и адрес е, както следва:

ПСИК № 1202000041, АДРЕС: ГРАД БЕРКОВИЦА, УЛ.”Д-Р ИВАН ПАНОВ” № 2 В ГИМНАЗИЯ “Д-Р ИВАН ПАНОВ” .

Избирателната секция ще обслужва всички населени места на територията на общината.