Природни забележителности

МЕСТНОСТ МОЧУРИЩЕ

Мочурище представлява огромна ливада, намираща се между върховете Малък, Среден и Голям Ком по веригата югоизток-северозапад и връх Краставец на югозапад. От Мочурище води началото си Гинска река, която по течението си след град Годеч е позната вече като река Нишава. В миналото тук са били отглеждани огромни стада добитък/овце,крави/, които са били извеждани на паша рано напролет и прибирани в късна есен заедно с малките/агнета,телета/. Ливадата е влажна и с множество локви, които не пресъхват през лятото и оттам идва и нейното име. От Мочурище водата просмуква под почвата и през Фунията надолу образува планински ручейчета, които по долината образуват река Щабовица, чиито буйни пролетни води се стичат към Берковица. Движейки се отстрани на ливадата по пътеката за връх Голям Ком и поглеждайки на юг между връх Малък Ком отляво и връх Краставец отдясно, при ясно слънчево време, туристът може да наблюдава в далечината планина Понор, Витоша планина, както и блестящите златни кубета на храм-паметника Св. Александър Невски в град София. При много ясно време зад Витоша прозира високият силует на Рила планина.