Природни забележителности

МЕСТНОСТ МОЧУРИЩЕ

Местността Мочурище е ливада, която се намира между върховете Малък, Среден и Голям Ком по веригата югоизток-северозапад и връх Краставец на югозапад. От Мочурище води началото си Гинска река, която по течението си след град Годеч е позната като река Нишава. От местността водата се просмуква под почвата и през Фунията надолу образува планински ручейчета, които по долината образуват река Шабовица.
При слънчево време в далечината се наблюдава планина Понор и Витоша планина.