Актуални Новини

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНИТЕ

20191112_111855„Местното самоуправление и гражданите“ бе темата в часа на класа на 10. б клас при Лесотехническата професионална гимназия. Заедно с класния си ръководител Петя Генова, гимназистите посетиха сградата на Общинска администрация – Берковица и се запознаха със структурата и дейността на различните дирекции и отдели. Учениците имаха възможност да научат много нови неща и да зададат своите въпроси на експертите от Центъра за услуги и информация на гражданите, на служителите в ЕСГРАОН, разговаряха с главния 20191112_112849счетоводител и с бюджетаря на Общината, с експертите по образование и по култура и младежки дейности. Като бъдещи пълноправни граждани, учениците посетиха залата, където се провеждат заседанията на Общинския съвет, а след това се срещнаха и 20191112_112902с председателя на ОбС – Берковица Милован Панталеев.