Актуални Новини, Новини, Обяви

МИГ „БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ 4.2 И 8.6

МИГ „Берковица и Годеч” информира населението на Община Берковица  за стартиране на прием на проектни предложения по мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

Подробна информация – условия за кандидатстване и прилежащите документи за подаване на проектни предложения можете да откриете в интернет страницата на МИГ „Берковица и Годеч” : https://www.mig-bg.org

Приемът на проектни предложения започва на 26.02.2020 и завършва на 8.04.2020 – 17:00 ч.

За допълнителна информация : 0898401483 – Петя Нейкова  – Експерт „МИГ Берковица и Годеч” 

                                                      0887319681 – Диляна Иванова – Технически асистент „МИГ Берковица и Годеч”

 

ОБЯВА-19.2-8.6                           ОБЯВА-19.2-4.2