Актуални Новини, Новини

МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПЪРВИ ПРАЗНИК

На 25 септември 2020 година  МИГ – Берковица и Годеч отбеляза своя първи празник. МИГ – Берковица и Годеч е сдружение с нестопанска цел, което е създадено преди 10 години и работи за изграждане на местно партньорство, за създаването на една обща  визия, цел и действия за превръщането на територията на общините Берковица и Годеч в по-добро място за живеене и бизнес. Основната му цел е територията на МИГ-Берковица и Годеч да се превърне в динамична селска среда, с подобрено качество на живот, чрез стимулиране на предприемачеството и ефективно използване на местните ресурси. За постигането на целта, насочена към оживяване на територията с планирани обединени действия, са определени три равнопоставени приоритета – хората да живеят по-пълноценно, при по-добри условия, при съхранена околна среда, опирайки се на традициите си.

Празникът беше открит с мултимедийна презентация за дейността на МИГ-Берковица и Годеч и развитието на територията през целия период от създаването до момента.

Открита бе Фото-изложба, представяща реализирани проекти по Стратегия за местно развитие на МИГ и добри практики, както и „Улица на занаятите“, която даде възможност на занаятчии от двете общини да представят продуктите си. Председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“  и Кмет на Община Берковица  Димитранка Каменова бе специален гост на празника. Проведени бяха интервюта с бенефициенти на МИГ-а, с представители на юридически лица и общини с одобрени и осъществени проекти. Организирани бяха срещи/консултации на екипа на МИГ с граждани от територията на общността.

Празникът завърши с  богата музикално-танцова програма на състави на Читалища от територията на МИГ.

watermarked-DSC02672watermarked-DSC02693