Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ОТЧЕТЕ НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СМР

Сдружение с обществено полезна дейност „Местна Инициативна Група- Берковица и Годеч” проведе годишен семинар за отчитане напредъка по реализиране на Стратегия за местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч, представяне на резултати от прилагането на СМР (конкретни продукти, нови производствени практики и технологични решения) и дискусия с широката общественост, относно социално-икономическото развитие на територията. На събитието присъстваха зам. областния управител Милен Гечовски,  Председателят на ОбС –Берковица инж. Юлиян Иванов, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, кметът на Вършец,експерти от Министерството на земеделието, Директорът на Областна служба по земеделие,  членове, съмишленици, колеги, бенефициенти, представители на Община Берковица и Община Годеч  и всички заинтересувани лица. Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, която е Председател на УС на сдружението откри семинара и накратко представи изпълнението на дейностите по Стратегията за местно развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“. Г-жа Каменова подчерта, че двете общини гледат към следващия програмен период. „Само този, който си поставя ясни цели би могъл да ги изпълни. А ние сме такива и ще продължим да работим за подобряване благосъстоянието на общините Берковица и Годеч“, допълни още кметът Димитранка Каменова. Към „МИГ – Берковица и Годеч“ са приети 54 проекта, от които одобрени от МИГ са 37, 15 са одобрени от ДФЗ и са сключени 13 договора.