Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ПРОВЕДЕ ФОРУМ НА ОБЩНОСТТА

IMG_0141Сдружение с обществено полезна дейност „Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч” проведе Форум на общността за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на Стратегия за местно развитие. Участие взеха членове на сдружението, съмишленици, колеги, бенефициенти, представители на Община Берковица и Община Годеч, съграждани и заинтересовани лица. Форумът се проведе на 5 декември 2014 г. от 10.30 часа в Детски център Камбанка гр. Берковица и бе открит от кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова, председател на УС на МИГ.

Участниците във форума бяха запознати с резултатите от изпълнението на Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”. Представяни бяха проектни предложения за периода 2012- 2014 г. от Ирена Михайлова – Изпълнителен директор на „МИГ – Берковица и Годеч”. Във втория дискусионен панел бе направен преглед на иновативните проекти на територията на МИГ-а. Стефан Спасов – Началник отдел „ЛИДЕР” в Министерство на земеделието и храните представи Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

IMG_0149IMG_0150