Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

mig-150x147На 26.06.2014г. Държавен фнд „Земеделие“ одобри още един проект на МИГ ,,Берковица и Годеч” :

  мярка                        бенефициент                                                       одобрена субсидия населено място
1 121 ЗП Борислав Кирилов Борисов 7 190,00лв. гр. Годеч

Проекта е за закупуване на: Стандартен плуг AGRIMIR и Пневматична редова сеялка KOYMAK.

С одобрението на този проект одобрените проекти на МИГ Берковица и Годеч са 36.