Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

mig-150x147ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ одобри още 5 проекта на „МИГ – Берковица и Годеч.

 

мярка                        бенефициент                                                       одобрена субсидия населено място
1 121 ЗП Невена Антонова Петрова 112 858,31 гр. Берковица
2 226 ТП ДГС Годеч 44 944,13 гр. Годеч
3 321 Община Берковица 149 980,00 гр. Берковица
4 321 Община Годеч 46 374,00 гр. Годеч
5 322 Община Берковица 142 013,87 гр. Берковица

 

С одобрението на горепосочените проекти одобрените проекти на МИГ Берковица и Годеч е 40. В проект на оценка от ДФЗ остават 2 проектни предложения.