Актуални Новини

„МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

П О К А Н А

за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”