Актуални Новини

“МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Важно съобщение!

Информираме Ви, че са настъпили промени и допълнения в следните наредби, определящи условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните мерки от Стратегията за местно развитие на Сдружението:

 СЪОБЩЕНИЕ