Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с дейността на МИГ по изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и провеждано проучване на тема: „Изкуства и занаяти на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие“, на линка по-долу ще откриете кратка анкета и ще Ви бъдем признателни, ако отделите време да споделите своето мнение.

Задачата е да се проучи и анализира състоянието и възможностите за развитие на различните изкуства и занаяти на територията на МИГ – Берковица и Годеч, като нашата цел е да бъдат предложени идеи и решения за подобряване качеството на живот на територията чрез съживяване на сектора и популяризиране на местните изкуства и занаяти.

Индивидуалните отговори на анкетата няма да бъдат разкривани, изследването ще разгледа само обобщените резултати. Моля, бъдете сигурни, че отговорите Ви са и ще останат анонимни.

Екипът на МИГ-Берковица и Годеч Ви благодари за времето, което ще отделите. Ние сме уверени, че Вашето участие ще допринесе за развитието на сектора.

 

Въпросникът за попълване е наличен на следния адрес: https://goo.gl/forms/NcUihpWMDKkb7oXt2

Предварително благодарим, че споделяте вашето мнение.

С уважение,

Екипът на МИГ-Берковица и Годеч