Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А 

 mig-150x147за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”. 

Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 13.05.2013 г.

 Във връзка със Заповед № 20/10.06.2013 г. на Председателя на УС на „МИГ – Берковица и Годеч” се удължава крайния срок за прием на заявления за подпомагане към Стратегия за местно развитие „МИГ Берковица и Годеч” до 16:30 часа на 19.07.2013 г., включително на следните мерки: