Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

mig-150x147ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” организира обществено обсъждане за промяна в Стратегия за местно развитие /СМР/, прехвърляне на средства между приоритетите и мерките, и заявление за допълнително финансиране за увеличение на бюджета на СМР.

Общественото обсъждане е инициирано във връзка със слабия интерес и наличието на средства по мерки 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти” и 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки, където има недостиг на средства.

На публичното обсъждане ще бъде представено изпълнението на Стратегията по цели, приоритети и мерки, като на присъстващите ще бъде дадена възможност да отправят предложения и дискутират относно прехвърлянето на наличните средства от мерки със слаб интерес към мерки с голям интерес и недостиг на средства.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се подават и изпращат в срок до 12:00 часа на 26 юли 2013 г. в офиса на МИГ и на e-mail: proektmig@abv.bg

Общественото обсъждане ще се проведе в гр. Берковица на 29 юли 2013 г., от 15:00 часа в Заседателна зала на община Берковица.

 

 

ЕКИП МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ