Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

за прием на заявления за подпомагане на мерките от

стратегия за местно развитие на територията на

“МИГ – Берковица и Годеч”