Актуални Новини

„МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

ПОКАНА

за прием на заявления за подпомагане на мерките от

стратегия за местно развитие на територията на

„МИГ – Берковица и Годеч“