Актуални Новини

МИНЕРАЛНА ЧЕШМА В ПАРК „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Във връзка с изграждане на новия минералния довопровод в парк „Св. Георги Победоносец“ ще се монтира минерална чешма с четири чучура и ще се постави монументално декоративен елемент. Отпадната вода ще се заусти в съществуващата канализация. Прилежащото пространство  ще се оформи като кът за почивка с  достъп от две страни и ще се монтират четири осветителни тела.

„Форум на открито за културни дейности с монументално -декоративни и информационни елементи“ град Берковица, находящ се в УПИ IV, кв.151 по ЗРП на град Берковица, съгласно одобрената от гл. архитект на община Берковица схема за поставяне от 13.09.2018г. на стойност 20 000,00 / двадесет хиляди/ лв.  с вкл. ДДС. Изпълнител на обекта ще бъде ЕТ „РИ – БИЛД – РУМЯНА МИТОВА.