Актуални Новини

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕДОСТАВИ ДВАТА ИМОТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СКИ ПИСТАТА НА КОМ

С решение на Министерски съвет от 16 септември 2015 г. безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху два имота частна държавна собственост на Община Берковица. Имотите се намират в зоната под връх Ком и са с обща площ 60 декара. С тях предстои да бъде удължена ски пистата близо с километър. Общината в Берковица има готовност да закупи оръдие за изкуствен сняг, с което ще привлече скиори във времето, в което в планината няма естествен сняг. През 2009 година в Берковица бе създадено дружеството “Ком 2016”, в което влизат фирма “Главболгарстрой” и Община Берковица. Целта на дружеството е да изгради туристически комплекс “Берковски Балкан”. Удължаването на съществуващата сега писта е първи етап от реализацията на проекта, което сегашното ръководство си бе поставило като цел.