Актуални Новини

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” БЕРКОВИЦА

При възникване на пожар в жилищна или обществена сграда, най-важното нещо е евакуацията на пребиваващите в нея. За целта е необходимо предварително да бъдат създадени условия за успешна евакуация. Тези условия се създават чрез мероприятия, които се постигат още при планирането, построяването и преустройството на сградите, но също така и при тяхната експлоатация. Такива мерки са: осигуряване на необходимата ширина и височиняа на евакуационните пътища и изходи – коридори, стълбища и врати; недопускане наличието на горими облицовки и материали на тези места; свободно отваряеми по посока на евакуацията врати с монтирани на тях брави тип „антипаник”; отстраняване предмети и конструктивни елементи, препятстващи свободната евакуация; поставяне на схеми за евакуация, знаци указващи пътищата и изходите и евакуационно осветление.

За съжаление, при експлоатиране на сградите, често недобросъвестни ползватели си позволяват да премахват или променят някои от характеристиките на пътищата за евакуация. При екстремна ситуация това би затруднило или възпрепятствало евакуирането на хората. Много  често на стълбищните площадки,в коридорите и фоайетата се поставят различни материали или оборудване, които стесняват евакуационния път. И ако при нормална обстановка тези материали се забелязват и лесно могат да се заобиколят, то при задимена среда или липса на осветеност, когато се евакуираме, складираните в стълбищата и коридорите материали не се забелязват и могат да станат причина за наранявания и възпрепятстване напускането на сградата. Освен това, ако са налице складирани горими материали или оборудване, същите при горенето си допълнително повишават задимяването и могат да бъдат основна пречка за провеждането на успешна евакуация. Също така, складираните в стълбища и коридори материали, са пречка и за спасителните действия на пожарникарите.

В жилищните сгради правомощията на пожарникарите са ограничени. Това налага съвестното добросъвестно спазване от гражданите на гореспоменатите мерки. Тези мероприятия биха осигурили нормалното протичане на евакуация при необходимост.

За осигуряване на оптимални условия за евакуация от сградите, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица, призоваваме всички граждани да премахнат складирани от тях материали от стълбищата и/или да не допускат поставянето им на тези места; да не допускат повреждане на съществуващи изправни вътрешни пожарни кранове и други противопожарни съоръжения; да не допускат монтиране на допълнителни прегради по пътищата за евакуация. Напомняме, че ползването на общите части на сградите става съгласно определения ред в „ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ” в сила от 01.05.2009 г., при съгласието на всички съсобственици.

 

22.11.2012г.                                   Началник РСПБЗН: ______________

гр.Берковица                                                                    /инж. И.Манков/

 

 

 

Вашият коментар