Актуални Новини

МИРЕН ПРОТЕСТ В БЕРКОВИЦА В ЗАЩИТА НА РИМСКАТА БАНЯ

На 6 ноември 2013 г.  пред Районен съд гр. Берковица се  проведе мирен протест в защита на Римската баня от искането на Мюсюлманското  вероизповедание за минаване в техни ръце. Мероприятието бе подкрепено от общинското ръководство и берковската общественост. За провеждането на митинга в ОбА – Берковица е пуснато Заявление от Георги Ганов с Вх. N- РК-94-00-1168 от 05.11.2013 г. , че на 6 ноември 2013 година ще се проведе мирен протест в защита на Римската баня.  С писмо до РУП – Берковица изх. N-РК-94-00-1168(1) и копие до г-н Ганов кметът Димитранка Каменова даде разрешението си за провеждане на мероприятието. По време  на мирния протест асфалтовата част пред Районен съд – Берковица остана достъпна за безпрепятствено преминаване на МПС и граждани. От името на Община Берковица на делото се явява адвокат Иван Веселинов. Банята  в  Берковица, известна още като Турската баня е паметник на културата и е публична общинска собственост.