Актуални Новини, Новини

МКБППМН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВИ НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА НА ТЕМА „ТЮТЮНОПУШЕНЕ“

Всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Основната цел е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и за намаляване на неговото потребление.

МКБППМН в Община Берковица организира онлайн конкурс за колаж от рисунки на тема „Тютюнопушене“. В състезанието участваха младежи от цяла България. Талантливите млади хора  представиха своето виждане за вредата от тютюнопушенето по оригинален и различен начин. Колажите им отразяват отрицателното им отношение към употребата на тютюневи изделия и нагласите на обществото към тези, които пушат. Поучителни са рисунките на децата, с които те отправят апел към всички в защита на околната среда и съхраняването на природните дадености.

На 28 май 2020 година комисия в състав: Валентин Герасимов – художник, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Димитринка Йоцова – Секретар на МКБППМН, Галя Николова – Главен специалист „Култура и младежки дейности“ и Венета Асенова – Главен експерт „Образование“ разгледа изпратените по електронната поща колажи и извърши класиране на творбите.

 

ПЪРВА ГРУПА – УЧЕНИЦИ ОТ V  ДО VІІІ КЛАС

 

 1. място – Беатрис Русанова, 6 клас, 2. ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица

        Произведението е диптих. В дясната част е нарисувана природата в своята цялост и красота – чист въздух, кристална вода, зеленина, животни. В лявата част цялата природа е потъмняла – водата е мръсна, въздухът – сив, цветята са увехнали, няма живи същества.

 

 1. мястоВиктория Кънева, 5 клас, СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик
 2. място – Васил Целков, 5 клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Долно Камарци, общ. Горна Малина, Софийска област

 

 

ВТОРА ГРУПА – УЧЕНИЦИ ОТ IX  ДО XII  КЛАС

 1. място – Десислава Фучеджиева, 11 клас, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас

Едно модерно плакатно решение, което включва артистична рисунка на дамска глава с цигара, вързана с плитката на тютюна и вече започнал да изгаря от тютюневия дим бял дроб.

 

 1. място – Славина Иванова, 9 клас, ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица
 2. място – Вилислава Христова, 9 клас, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа

 

В желанието си да насърчи младите хора да творят, да ги провокира към иновативни идеи и да ги стимулира да продължават да водят борба с вредния навик чрез посланията от рисунките си, комисията присъди и поощрителни награди.

 

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 

 1. Виктория Кънева, 5 клас, СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик;
 2. Симона Янакиева, 5 клас, 1 ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица;
 3. Яна Михова, 5 клас, 1 ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица;
 4. Еми Панова, 6 клас, 2 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица;
 5. Кристина Георгиева, 7 клас, СУ „Патриарх Евтимий“, Пловдив;
 6. Персиян Терзиев, 12 клас, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград;
 7. Вилислава Христова, 9 клас, Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа.

 

Наградите на участниците ще бъдат изпратени от Община Берковица с куриер.

 1