Актуални Новини

МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

team workНационална програма  „ АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА“
Вие сте младежи до 29 години- не учите, не работите и не сте регистрирани в Дирекция “Бюро по труда“ гр. Берковица
МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР – Йорданка Илиева
Аз Ви търся! Потърсете ме и ВИЕ !
За контакти: пл. Йордан Радичков 4; ет. 2 стая 214
тел: 0885461302

Всеки пети млад човек у нас е безработен. И не само е безработен, но и не си търси работа. Това показват данните от изследване на УНИЦЕФ, според което България и Румъния оглавяват тревожната класация в Европа по младежка безработица.
През 2015 година стартира Национална програма” Активиране на неактивни лица”. По тази програма бяха обучени и назначени в 35 общини младежки медиатори за период от почти три години.
Младежкият медиатор изпълнява функцията на посредник между неактивните и обезкуражени младежи до 29 години и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги. Неговата роля е да изпълнява дейности, свързани с идентифициране и активиране на младежи до 29 години, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „ Бюро по труда”. Работата на медиатора е свързана с подпомагане на младите хора за включване в заетост или обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.
По програмата е назначена Йорданка Илиева.