Актуални Новини

„ МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ“ ОТ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗАСАДИХА ЦВЕТЯ, ХРАСТИ И ДЪРВЕТА В КВАРТАЛ РАКОВИЦА В БЕРКОВИЦА

1-1-200x702-98x1503-200x83

 

 

 

 

 

IMG_5425Днес  ученици от Лесотехническа професионална гимназия – Берковица засадиха цветя, храсти и дръвчета в двора на Четвърто ОУ „Георги С.  Раковски“.  „Младите природолюбители“  показаха на децата от училището и как се поддържат посадените растения.  Общо засадени са 27 розови храста, 27 туи и 27 цъфтящи храста. Мероприятието е във връзка с реализация на дейност „Подобряване на образователна среда в училища извън ромските махали в Община Берковица, в които се обучават интегрирано ученици от етнически малцинства и ученици, търсещи и получили международна закрила“  по IMG_5449проект на Община Берковица. „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.002-0340,  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-20120 г.

В инициативата и в процеса на съвместна дейност и създадените благоприятни условия за „взаимност“ се постига добър резултат, формира се в учениците чувство за колективизъм  и несъмнено се подпомага интеграцията.

Проект BG05М2ОР001-3.002-0340 „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.