Актуални Новини

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ”-ЕООД ГР.БЕРКОВИЦА

Изх.№ 708 / 16.06.2014 г.

До Община Берковица

Във връзка с излъчен материал по Нова телевизия на 01.06.2014г. за отказана медицинска помощ да дете – Радостин с майка Донка Ицкова, ръководството на МБАЛ-Берковица ЕООД прави следните уточнения:

При възникване на здравословен проблем, пациентите са длъжни да потърсят личен лекар или звено за спешна помощ. Пациентите не могат сами да се обръщат за лечение към болницата, това е задължение на дежурния лекар в спешната помощ.

МБАЛ-Берковица   никога не отказва преглед и лечение на пациенти, ако са потърсени специалистите, работещи в болницата, а в случая такова искане не е постъпило.

 

 

гр. Берковица                                         За МБАЛ-Берковица ЕООД

16.06.2014 г.                                             Юлия Д.Веселинова – Прокурист