Обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЕРКОВИЦА ЕООД ГР.БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

„МБАЛ-БЕРКОВИЦА” ЕООД гр. Берковица извършва   профилактични прегледи на населението от област Монтана – флуорографски и ехографски . Прегледите са безплатни и се извършват в МБАЛ-Берковица с възможност за посещения на място в селата от Община Берковица.

За справки: деловодството на МБАЛ-Берковица – тел.0953 88006; 88013.

От Ръководството