Актуални Новини

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЕРКОВИЦА ЕООД ГР.БЕРКОВИЦА

 О Б Я В А 

„МБАЛ-БЕРКОВИЦА” ЕООД  гр.Берковица  провежда  профилактични  мамографски  прегледи, които са за жени на възраст от  40 до 65 години. За справки: деловодството на МБАЛ-Берковица и Сектор образна диагностика.

                                                                                    От  Ръководството