Актуални Новини

МОНТАЖ НА ШУМОПОЧИСТВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА ИБ КЛИСУРА

За периода 11-30.09.2018 г. ще се извърши монтаж на шумопочистващ механизъм на водовземането на изравнител „Клисура“, яз. Район „Петрохан“. За това време при осигурен „прозорец“ се налага изпразването на басейна за осигуряване на възможност за работа. Отварянето на савака на основния изпускател ще се извърши на 11.09.2018 г. в 10:00 часа.  От 10:00 ч. до 14:00 часа на 10.09.2018 г. неизползваемият обем от 2800 куб.м. ще бъде източен с дебит о,195 куб.м. в с. без допускане на висока вълна по поречието на река Бързия. Ще бъдат предприети всички технически и организационни мерки за опазване на водата на река Бързия от наноси. На 01.10.2018 г. в 16:00 часа ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на съоръжението.