Актуални Новини

МОНТИРАНИ СА ПЪРВИТЕ ПЕЙКИ ПО ПРОЕКТА ЗА ТУРИЗЪМ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

IMG_4292Започна монтирането на първите пейки по проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица. Водещ бенефициент по проекта е Община Банеаса, Румъния, а партньори са Община Аджиджа, Румъния, и българските общини Шабла и Берковица. Проектът е на обща стойност 506 313,73 евро с продължителност 18 месеца. Освен пейки и кошчета за боклук ще бъдат монтирани и цветарници на първия туристически маршрут, който води началото си от ТИЦ-Берковица – до Калето. След това предстои обособяването и обезпечаването на останалите два туристически маршрута до Хайдушките водопади и до връх Ком. Закупени по проекта са камера и дрон, предстои изготвянето на туристически пътеводител и туристическа карта.

Целта на проекта е да се идентифицира, оценява и насърчава местния туристически потенциал на всеки от партньорите по проекта,  да се установи мрежа за трансгранично туристическо сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се обучават административни структури на всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (например: хотели, ресторанти, туристически агенции, местни водачи), което ще доведе до подобряване на качеството на живот на местното население.

Очакваната промяна от изпълнението на дейностите по проекта е да се развива устойчив туризъм и да се популяризира местния туристически потенциал чрез свързване в трансгранична мрежа на всички местни информационни центрове, да се повиши компетентността на местния туризъм и заинтересованите страни.