Актуални Новини, Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА „С ВАЗОВ В СЪРЦЕТО”

КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА "С ВАЗОВ В СЪРЦЕТО"

Конкурсът се организира от къща музей „Иван Вазов” – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.

1.Цел на конкурса
• Засилване интереса на учениците към живота и творчеството на Иван Вазов;
• Разкриване на интересни факти от живота и творчеството на Патриарха на българската литература.
2.Описание на конкурса
2.1.Конкурсът се организира от къща музей „Иван Вазов” – Берковица – обект на Музеен комплекс – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица;
2.2.В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас от община Берковица;
2.3.Конкурсът ще се проведе в периода 1 април 2022 година – 30 април 2022 година;
2.4.Конкурсът ще бъде обявен на 01 април 2022 година в сайта на Община Берковица, във Фейсбук страницата на Музеен комплекс – Берковица и Фейсбук страницата на Община Берковица;
2.5.Крайният срок за изпращане на творбите е 30 април 2022 година.
3.Условия на конкурса
3.1.Участниците в онлайн конкурса разрешават изключителното право на ползване на своите видеоклипове;
3.2.Всички предоставени видео материали следва да бъдат съобразени с изискванията на Регламента. Организаторите не носят отговорност за закъснели, неправилно изпратени или неизпратени видеоклипове;
3.3.Един участник може да участва само веднъж, с изпращане на един авторски видеоклип;
3.4.Предоставените материали на Музеен комплекс – Берковица не се връщат на участниците;
3.5.Музеен комплекс – Берковица си запазва правото да ги използва за рекламна и образователна цел.

4.Изисквания към видео клиповете
4.1.Създаване на видеоклип на тема „С Вазов в сърцето“ с продължителност до 2 минути, включващ творческа презентация, подчинена на темата;
4.2.Клиповете се изпращат на e-mail: museumcomplexberkovitsa@abv.bg през платформи за споделяне на файлове (посредством линк) – DOX.bg, WeTransfer, Google Drive, DropBox и др. Линкът следва да позволява изтегляне (download) на файла;
4.3.Формат mp4, full HD (1920×1080), звук, стерео;
4.4.Съдържанието на видеоклиповете трябва да отговаря на общоприетите морални норми;
4.5.Видеоклипът не трябва да рекламира продукт или услуга по какъвто и да било начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически послания;
4.6.Наименованието на файла следва да съдържа две имена на участника (на латиница);
4.7.Всеки участник следва да изпрати текстов документ със следната информация (на кирилица): две имена, възраст, учебно заведение, имейл, телефон за връзка.

5.Критерии за оценяване
✓ Оригиналност и творчески подход към представяне на темата;
✓ Логическа последователност и яснота на творческата идея;
✓ Естетически качества на използваните кадри, творчески подход към темата и оригиналност;
✓ Ясно и точно формулирана идея.

6.Срок на конкурса
Периодът за приемане на материалите е от 01.04.2022 година до 30.04.2022 година включително, на имейл: museumcomplexberkovitsa@abv.bg
Телефон за контакт: 0953/88 045

7.Награди и награждаване
Жури в състав: проф. Цветан Недков – оператор, Мартин Геновски – режисьор, Цветелин Доцов – IT специалист, ще оцени материалите по посочените по-горе критерии в регламента.
7.1. Наградите за първо, второ, трето място и поощрителна награда са осигурени от НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица;
7.2. Награждаването на победителите от конкурса ще се състои на 04 май 2022 година от 19:00 часа в големия салон на НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.
Видеоклиповете на победителите ще бъдат представени на награждаването.

8.Заключителни разпоредби
8.1. Участниците се съгласяват и приемат настоящия регламент;
8.2. Организаторът има право да дисквалифицира видеоклипове в случаите когато:
✓ Видеоклипът не отговаря на изискванията, описани по–горе;
✓ Други случаи по преценка на Организатора, описани и обосновани към
съответния участник.

Пожелаваме успех на всички участници!