Актуални Новини, Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ТУК СЕ ПАЗИ СПОМЕНЪТ ЗА ВАЗОВ”

плакат на конкурс за детска рисунка на тема "Тук се пази споменът за Вазов"

Конкурсът се организира от къща музей „Иван Вазов” – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.

1.Цели на конкурса
• Засилване на интереса сред подрастващите към живота и творчеството на Иван Вазов;
• Повишаване на интереса на учениците към рисуването и изобразителното изкуство;
• Отбелязване на 150 г. НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица, съвместно с къща музей „Иван Вазов” – Берковица.
2.Описание на конкурса
„Тук се пази споменът за Вазов” е ученически конкурс за детска рисунка, организиран от къща музей „Иван Вазов” – Берковица – обект на Музеен комплекс – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.
3.Условия за конкурса и творбите
Формат на творбите: Рисунките трябва да бъдат във формат А4;
Техника: По избор – няма ограничения относно материалите и техниката на рисуване;
Допълнително описание: На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени следните данни:
три имена на участника; клас и възраст; име на учебно заведение; три имена, телефон за контакт, e-mail на родител / настойник.
3.1. Право на участие
• В конкурса могат да участват всички ученици от училищата на територията на община Берковица в начална степен от I до IV клас включително;
• Всеки участник има право на участие само с една индивидуална авторска рисунка.
3.2. Срок на конкурса
Конкурсът се обявява на 01.04.2022 година и се провежда за период от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. включително. Творбите се предават в канцеларията на Музеен комплекс – Берковица на адрес: гр. Берковица, ул. „Поручик Грозданов” 11, всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч. Телефон за контакт: 0953/88 045
Получените материали остават в Музеен комплекс – Берковица и не се връщат на участниците.
Музеен комплекс – Берковица запазва своето право да използва рисунките с рекламна и образователна цел.
4.Награди и награждаване
Компетентно жури от трима членове в следния състав ще оцени победителите в конкурса: Валентин Герасимов,
Никола Минчев, Стефан Владимиров.
5.Награди
Наградите са осигурени от НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди: за първо, второ, трето място и поощрителна награда.
5.1.Награждаване
Награждаването на победителите от конкурса ще се състои в големия салон на НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица на 04 май 2022 г. от 19:00 ч.
Отличените рисунки ще бъдат представени във фоайето на читалището, а останалите рисунки ще участват в обща изложба в къща музей „Иван Вазов” – Берковица през месец май 2022 година.

Пожелаваме успех на всички участници!