Актуални Новини, Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ТУК СЕ ПАЗИ СПОМЕНЪТ ЗА ВАЗОВ”

Конкурсът се организира от къща музей „Иван Вазов” – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.

1.Цели на конкурса
• Засилване на интереса сред подрастващите към живота и творчеството на Иван Вазов;
• Повишаване на интереса на учениците към рисуването и изобразителното изкуство;
• Отбелязване на 150 г. НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица, съвместно с къща музей „Иван Вазов” – Берковица.
2.Описание на конкурса
„Тук се пази споменът за Вазов” е ученически конкурс за детска рисунка, организиран от къща музей „Иван Вазов” – Берковица – обект на Музеен комплекс – Берковица, съвместно с Община Берковица, по повод честване на 150 години НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица.
3.Условия за конкурса и творбите
Формат на творбите: Рисунките трябва да бъдат във формат А4;
Техника: По избор – няма ограничения относно материалите и техниката на рисуване;
Допълнително описание: На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат посочени следните данни:
три имена на участника; клас и възраст; име на учебно заведение; три имена, телефон за контакт, e-mail на родител / настойник.
3.1. Право на участие
• В конкурса могат да участват всички ученици от училищата на територията на община Берковица в начална степен от I до IV клас включително;
• Всеки участник има право на участие само с една индивидуална авторска рисунка.
3.2. Срок на конкурса
Конкурсът се обявява на 01.04.2022 година и се провежда за период от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. включително. Творбите се предават в канцеларията на Музеен комплекс – Берковица на адрес: гр. Берковица, ул. „Поручик Грозданов” 11, всеки делничен ден от 8:30 – 17:00 ч. Телефон за контакт: 0953/88 045
Получените материали остават в Музеен комплекс – Берковица и не се връщат на участниците.
Музеен комплекс – Берковица запазва своето право да използва рисунките с рекламна и образователна цел.
4.Награди и награждаване
Компетентно жури от трима членове в следния състав ще оцени победителите в конкурса: Валентин Герасимов,
Никола Минчев, Стефан Владимиров.
5.Награди
Наградите са осигурени от НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди: за първо, второ, трето място и поощрителна награда.
5.1.Награждаване
Награждаването на победителите от конкурса ще се състои в големия салон на НЧ „Иван Вазов – 1872” – Берковица на 04 май 2022 г. от 19:00 ч.
Отличените рисунки ще бъдат представени във фоайето на читалището, а останалите рисунки ще участват в обща изложба в къща музей „Иван Вазов” – Берковица през месец май 2022 година.

Пожелаваме успех на всички участници!