Актуални Новини

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА

На заседание на Общински съвет, проведено на 27 януари 2017 г. Музеен комплекс-Берковица отчете своята дейност за 2016 година и представи на съветниците план-програмата за 2017 година. От доклада стана ясно, че през изминалата година залите на обектите към Музеен комплекс – Берковица са посетени от общо 6803 посетители. През 2016 г. посетителите са с 627 повече от 2015 година, когато те са били  6176 души. Приходите от събрани такси за 2016 г.на Музеен комплекс гр.Берковица са 5 180 лв.

Музеен комплекс – Берковица  е работил през 2016 г. по предпечатната подготовка за издаване на Каталог на килимите в Етнографски музей-заснемане и описване на експонатите и информация за тях. Беше направена предпечатна подготовка за издаването на юбилейна дипляна за 60-годишнината от създаването на къща музей „Иван Вазов”-снимков материал и текст.

През април 2016 г. в Национален политехнически музей в София МКБ взе участие в националната конференция „Доброволците в българските музеи” с доклад на тема „Милан Миланов-първият доброволец”.

По проект „Клио” се извършиха строително-ремонтни дейности в къща-музей „Иван Вазов”, възстановена бе изцяло бившата железарска работилница в двора на Етнографския музей, която бе превърната в зала за временни изложби, където вече се провеждат мероприятия. По тази програма бяха отворени три работни места  за 6 месеца.

През 2017 г. ще   продъжат  научните изследвания, свързани с берковските килими за създаването на каталога за тях, МКБ е в тесен контакт с етнологът и фолклорист Лозинка Йорданова и д-р Анита Комитска. Участия в научни конференции с публикации, семинари.

Музейният комплекс е мотивиран да популяризира музейните обекти и културно-историческото наследство на града по всякакъв начин,като всяка година се стреми да организира  гостуващи изложби, демонстрации на други музеи от страната, с което да обогатява културния живот на гражданите на Берковица.