Актуални Новини

МУЗИКАЛНИ МЕЖДУЧАСИЯ ВЪВ 2.ОУ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ‘‘ ГР. БЕРКОВИЦА

От началото на месец април във 2.ОУ,,Христо Смирненски‘‘ музика звучи  за приятно преминаване на междучасията. Всяка седмица избрана  музика въздейства на учениците за тонизиране, релакс и подготовка за отговорната работа в часовете. Идеята е на директора на училището В. Недкова, която усилено работи за създаване на приятна и естетически оформена учебна среда. Учениците с удоволствие сядат на красиви пейки в коридорите – почиват и слушат избраната музика, приготвена за всяка седмица от учителя по музика Иван Павлов. Уроците са трудни, но когато е красиво и приятно, работата спори.

Второ ОУ „Христо Смирненски“ – гр.  Берковица бе одобрено за иновативно училище с Решение 391/ 17.07.2017 г. на Министерски съвет. Само три  са училищата от област Монтана, които са с този престижен статут. Останалите две иновативни училища са Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Петър Богданов“ – Монтана и Средно училище „Иван Вазов“ – Вършец. Тези училища са символ и образец на модерното училище, в което учениците подобряват резултатите си с критично мислене, иновативни образователни процеси и методи на преподаване, училищно лидерство и различни учебни програми.