Актуални Новини, Новини

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “ДА ПРЕМАХНЕМ ГРАНИЦИТЕ ПРЕД ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”

Сдружение Свободен младежки център – Видин обявява конкурс за юридически лица с нестопанска цел, читалища и други институции, работещи с младежи извън областните центрове от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил за подкрепа за развитието на доброволчески центрове по проект “Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации”.

Проектът е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия, който е насочен към развитие на младежкото доброволчество в извънредни ситуации.

В рамките на проекта от българска страна ще бъдат избрани 5 организации, както и още 5 от сръбска страна. Това могат да бъдат младежки или работещи с младежи НПО, читалища, други институции като центрове за личностно развитие, училища.

Краен срок за кандидатстване е 05.12.2020г. Пакетът документи за кандидатсване може да бъде изтеглен от тук.