Актуални Новини, Новини

НАД 40 ЛИЦА ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Регионалната програма за заетост е важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който Община Берковица има за цел да реши проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица. Едно от предизвикателствата пред Община Берковица е високото равнище на безработица и ниските нива на трудова заетост, които генерират и съответните нива на бедност. Настоящата програма е съобразена с приоритетите на Общински план за развитие на Община Берковица, а именно подкрепа за услуги, допринасящи за намаляване на безработицата в общината и повишаване на заетостта и доходите. Общият брой на безработни лица, наети по програмата е 45, като за Общинска администрация са назначени 32 лица. Планираните длъжности за Община Берковица са “Сметосъбирач” и “Разносвач на храна”. Тази година Регионалната програма за заетост дава възможност за участие на фирми от частния сектор. Партньори на Община Берковица са шест фирми, в които са назначени 13 лица.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата:

-ефективна интеграция на пазара на труда

-повишаване на икономическата активност на населението и заетостта

-подобряване качеството на живот на гражданите на община Берковица

Усилията на общинското ръководство са насочени към осигуряване на възможности и перспективи за трайна заетост на безработни жители от община Берковица.