Актуални Новини

НАД 80 ПЧЕЛАРИ СЕ СЪБРАХА В БЕРКОВИЦА

IMG_0307Лекция на тема : „Кошер „ 1300 години България“ изнесоха Костадин Якофов, заедно с дъщеря си Христина Якофова на 23 януари 2016 г. в Берковица. В мероприятието взеха участие над 80 пчелари, които осъществяват своята дейност в региона. Разяснена бе технологията на  8- рамковия  многокорпусен кошер, комбиниран с помощни семейства. Думата взеха и други експерти, които обясниха важни неща на пчеларите. Официален гост на събитието бе зам.-кметът Ася Велиславова, която от IMG_0311името на кмета инж. Милчо Доцов изрази пълната подкрепа на ръководството и поздрави пчеларите с добре дошли в Берковица. Целта на проявата е да бъдат представени и детайлно целите и обхвата на предстоящите дейности на пчеларите, като се акцентира и върху проблемите, които срещат те на територията на региона. До няколко дни се очакват конкретни предложения от Федерацията на пчеларите за съвместни проекти и идеи, съобщи  Владимир Каменов – координатор на Федерацията на българските пчелари за област Монтана.

Преките ползватели на резултатите от бъдещите проекти ще бъдат местните общности и производителите на мед и пчелни продукти. Предвидените проектни дейности ще утвърждават принципите на социално включване и сближаване, ще насърчават мотивацията за повишаване на знанията и успешната реализация на пчеларите в региона чрез сдружаване.