Актуални Новини

НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

Първа копка по проект „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” беше направена в местността “Равнище” край село Бързия. Стойността на проекта е 5 695 620,88 лв.  Общата цел е подобряване условията за живот в Община Берковица, чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Конкретните цели на проекта може да се обобщят в следните направления:

–       подобряване на качеството на питейна вода в село Бързия

–       достъпност на населението до чиста питейна вода

–       опазване на околната среда в региона и намиране на решение за минимизиране на загубите от водоподаването към населението.

Реконструкцията на съществуващата водоснабдителна и разширяването на канализационната мрежа са важни за опазване на околната среда и подобряване на нивото на услугите предоставяни на населението.

Гости на официалната церемония бяха народният представител Петър Якимов, областният управител на Монтана Анатолий Младенов, инж. Юлиян Иванов – председател на ОбС Берковица, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, зам. кметът Гергана Антонова , Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, представители на обединението и медии.

След тържествения водосвет и символичната първа копка, за приветсвия и благодарности думата бе дадена кмета Димитранка Каменова и г-н Доминик Хамерс.

Проектът „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА” е с Договор № 12/321/00031 от 18.02.2010 г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.