Култура

Народно читалище „ИВАН ВАЗОВ – 1911” – с. Бързия

Народно читалище „Иван Вазов – 1911” – с. Бързия
e-mail: chitalishte_barzia@abv.bg
Телефон: 0895 90 69 76
Председател: Мариета Дамянова
Секретар: Галя Поплалова

Видео визитка на НЧ “Иван Вазов – 1911” с. Бързия:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1911“ С. БЪРЗИЯ