Култура

Народно читалище „РАЗВИТИЕ – 1927” – с. Боровци

Народно читалище „Развитие – 1927” – с. Боровци
e-mail: chitalishte_borovci@abv.bg
Телефон: 0884 42 36 41
Председател: Евгения Тодорова Алексиева
Секретар: Елка Тодорова Дончева

Видео визитка НЧ “Развитие – 2016” с. Боровци:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА „РАЗВИТИЕ 1927“ С. БОРОВЦИ