Култура

Народно читалище „СЪГЛАСИЕ – 1898” – с. Гаганица

Народно читалище „Съгласие – 1898” – с. Гаганица
e-mail: Bela993@abv.bg
Телефон: 0877 90 91 51
Председател: Красимирa Цекова
Секретар: Калинка Найденова

Видео визитка НЧ „Съгласие – 1898“ с. Гаганица