Култура

Народно читалище „ХРИСТО БОТЕВ – 2016” – с. Слатина

Народно читалище „Христо Ботев – 2016” – с. Слатина
e-mail: nch_hr.botev@abv.bg
Телефон: 0885 78 21 59
Председател: Павлина Николова
Секретар: Албена Ангелова

Видео визитка НЧ “Христо Ботев – 2016” с. Слатина