Актуални Новини, Новини

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Създател на полезното четиво е Фондация „Център Надя“/ www.centrenadja.com/, която от години работи по предотвратяването на психологическото и физическото насилие над деца, както и предотвратяването на трафика на хора. Наръчникът е част от онлайн кампания срещу домашното насилие върху деца.

Проектът „Интегрален подход за превенция и защита от домашно насилие: онлайн кампания с фокус върху децата“ /Договор № 93-00-156/08.06.2020 г./ е подкрепен финансово от Министерство на правосъдието и е реализиран в рамките на пет месеца.

Неговата основна цел е преодоляване на негативните последици от домашно насилие чрез адекватен, навременен и интегрален подход от страна на професионалистите.

В рамките на периода от 8-ми юни до 8 ноември е предоставена психологическа и социална подкрепа на 50 човека, преживели домашно насилие жени и деца; консултирани са и 10 лица, извършители на домашно насилие.

Наръчникът е съобразен с възрастовите особености на малките деца и е с подходящи текстове и илюстрации. Може да се използва от педагози и родители.

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ЗА ДЕЦА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ