Актуални Новини

НАРЪЧНИК ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ БЕ ПРЕДСТАВЕН В БЕРКОВИЦА

IMG_3983При голям интерес премина дискусионната среща и представянето на Наръчник за пряка демокрация от д-р Антоний Гълъбов в заседателната зала на ОбА. Тя бе организирана от Община Берковица и Европейския институт. Фондация „Европейски институт”, в партньорство с Центъра за пряка демокрация към Цюрихския IMG_3989университет, изпълнява проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество”, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество. Основната цел на проекта е, стъпвайки на швейцарския опит в използването на пряката демокрация и други инструменти за гражданско участие, структурите на гражданското общество и представители на местните власти в по-малки населени места в България да започнат по-активно да използват на практика тези инструменти за решаване на наболели ежедневни въпроси на местно ниво.

Като част от дейностите по проекта на територията на Община Берковица  успешно се проведоха  през изминалите две години серия от събития – дискусия с граждани от общината, фокус-група и обучение, в което се включиха общински съветници и представители на общинска администрация. На тези събития бе представена законодателната рамка за пряко гражданско участие в Р България и опита на швейцарците  съвместно с представители на местната власт, гражданското общество и местната общественост. Също така, бяха обсъдени възможностите за използване на инструментите на пряката демокрация и набелязани конкретни проблеми и инструменти за тяхното решаване.

Присъстващите на срещата, сред които председателят на ОбС – д-р Илиян Тимчев, зам.-кметът Ася Велиславова, кметове на кметства и служители на администрацията бяха запознати с постигнатото в рамките на проекта, което ще доведе и до устойчивост на неговите резултати. Специално разработения Наръчник за пряка демокрация, който бе представен ще е в помощ на общините в България.  Д-р Гълъбов се срещна и с кмета  инж. Милчо Доцов обсъждайки визията за Европейска реализация на Община Берковица.